Vai neaizmirsi pagriezt pulksteni?

Naktī uz svētdienu Latvijā un daudzviet citur pasaulē
notikusi pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku, pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu stundu atpakaļ.